خبرگزاری تقریب 31 ارديبهشت 1390 ساعت 11:54 https://www.taghribnews.com/fa/news/50554/وحدت-اسلامي-احاديث-مشترك-شيعه-وسني -------------------------------------------------- //معرفي كتاب// عنوان : "وحدت اسلامي در احاديث مشترك شيعه وسني" -------------------------------------------------- كتاب"الوحدة الاسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السنة و الشيعة"(وحدت اسلامي در احاديث مشترك شيعه وسني) نوشته سيد شهاب‌الدين حسينى در ۲۰۶ صفحه از سوي انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به زيور طبع آراسته شده است. متن : خبرگزاري تقريب(تنا): كتاب از يك مقدمه طولانى و هفت باب تشكيل شده است. در مقدمه، محورهاى وحدت اسلامى شامل قرآن، سنت پيامبر، مرجعيت علمى و تفسيرى اهل بيت(ع) ذكر شده است و سپس ضمن پاسخ‌گويى به چند سؤال، نكات هفت‌گانه‌اى كه تقريبيان بايد به آن توجه داشته باشند بيان شده است. مؤلف باب اول را دو قسم نموده و در قسم اول طى شش فصل به بحث از ضرورت وحدت پرداخته و در قسم دوم طى چهار فصل از ضرورت پرهيز از تفرقه سخن گفته است و در هر فصل ابتدا احاديث اهل سنت و سپس احاديث شيعه را آورده است. در باب دوم كه با دقت زيادى از مجامع حديثى گلچين شده، عناصر ارزشمندى كه سبب قوام و ثبات وحدت هستند در پانزده فصل بيان شده است كه عناوينى همچون مسلمان و حرمت او، نطق به شهادتين، اخوت اسلامى و ضرورت اهتمام به امور مسلمانان از آن جمله‌اند. عوامل تخريب وحدت اسلامى در باب سوم و در نه فصل بيان شده‌اند كه سخن‌چينى، تعصب كور، تفاخر، خصومت، سب مسلم و خبث طينت در زمره اين عوامل شمرده شده‌اند. ارتباط مسلمانان با يكديگر و تجسم عينى وحدت در جوامع مختلف اسلامى در باب چهارم و در پنج فصل بيان گرديده است. در باب پنجم، آثار وحدت و تفرقه در ده فصل بيان گرديده و احاديث مختلفى در اين مورد ذكر شده است. در باب ششم و طى سه فصل، مفهوم تقيه با توجه به روايات مشترك توضيح داده شده و دلايل و حدود آن بيان گرديده است. در آخرين باب كتاب، در شانزده فصل معيارهاى الهى وحدت و ويژگى‌هاى موحدان بيان شده و در پايان كتاب نيز فهرست آيات، احاديث، اعلام و منابع و محتويات كتاب ذكر شده است. یادآور می‌شود  اثر فوق با این عنوان به فارسی ترجمه شده است: اتحاد و انسجام اسلامی در احادیث مشترک میان اهل سنت و شیعه، ترجمه محمد تقدّمی صابری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۲۶۰صفحه، وزیری