>> ارسال اين مطلب به دوستان - امام خمینی (ره) با تکیه بر خداوند و توسل به اهل بیت توانست انقلاب را به پیروزی برساند | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( امام خمینی (ره) با تکیه بر خداوند و توسل به اهل بیت توانست انقلاب را به پیروزی برساند ))