ارسال اين مطلب به دوستان

(( اهانت آمریکا به قانون و دیپلماسی، این کشور را در زمره کشورهای بدنام دنیا قرار داده است ))