ارسال اين مطلب به دوستان

(( استقبال جهاد اسلامی از حکم دادگاه تونس در عدم استقبال از هیأت اسرائیلی ))