ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۳۳ ناپدید در حمله آمریکا به بیمارستان قندوز ))