ارسال اين مطلب به دوستان

(( وحدت؛ تنها پناه مسلمانان در برابر ظالمان و استثمارگران ))