ارسال اين مطلب به دوستان

(( هدف قطعنامه علیه ایران گرفتن امتیاز در مذاکرات است ))