ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم به تشویق و ترغیب دشمن گوش ندهند چون دشمن دشمنی می کند ))