ارسال اين مطلب به دوستان

(( سطح و عمق نگاه مستکبرانه آمریکا از کودتای 28 مرداد تغییر نکرده است ))