ارسال اين مطلب به دوستان

(( راهبرد عملی جمهوری اسلامی در وحدت گرایی اسلامی/ دیپلماسی جهان اسلام فعال شده است ))