ارسال اين مطلب به دوستان

(( شلیک ۱۳۰ راکت و موشک مقاومت به سمت اراضی اشغالی در ۱۰ دقیقه ))