ارسال اين مطلب به دوستان

(( مدیران! اجرای شمه ای از سبک مدیریت شهید سلیمانی، معقولیت، مقبولیت ومحبوبیت شما را تضمین می کند ))