مردم سنندج در سوگ تاسوعای حسینی
۲۵ تير ۱۴۰۳ ۱۴:۵۰۱۳ عکس